Bajki


Rok wydania: 2017

Zaklęta Stegna. Bajki kaszubskie

1. Za co bòcón béł ùkôróny

czyta: Sławomir Bronk


2. Pies, kòt i mesz

czyta: Sławomir Bronk


3. Mëszikról

czyta: Paulina Węsierska


4. Kaczka — tkaczka

czyta: Sławomir Bronk


5. Dąb i strzëna

czyta: Sławomir Bronk


6. Dobroc nadgrodzonô

czyta: Sławomir Bronk


7. Mrówka i skòczk

czyta: Sławomir Bronk


8. Czemù głupi jak òseł?

czyta: Paulina Węsierska


9. Ò łasëcë i wieszczówce

czyta: Sławomir Bronk


10. Wilkòwé bótë

czyta: Sławomir Bronk


11. Czemù lësowati?

czyta: Sławomir Bronk


12. Blëzniãta i jich zwierzãta

czyta: Paulina Węsierska


13. Nieproszony gòsce

czyta: Piotr Lessnau


14. Czemù zajk miãsa nie żre

czyta: Sławomir Bronk


15. Wanoga sztërzech kompanów

czyta: Piotr Lessnau


16. Jak przechitrzëc lësa

czyta: Piotr Lessnau


17. Pùrtk i gbùrskô skòrznia

czyta: Iwona Makurat


18. Nikołaj

czyta: Marta Kujach


19. Biôłi nie darwô w piekle bëc

czyta: Marta Kujach


20. Czarcô dama

czyta: Marta Kujach


21. Diôbelsczé zalesko

czyta: Iwona Makurat


22. Kaszëbsczi skôrb

czyta: Aniela Makurat


23. W stolemòwi krôjnie

czyta: Iwona Makurat


24. Òdwôżny żôłniérz i strôszk

czyta: Iwona Makurat


25. Òstatnô bitwa Stolemów

czyta: Iwona Makurat


26. Krôsniãta a rëbôcë

czyta: Iwona Makurat


27. Ò kòwôlu, krôwcu i strzelcu

czyta: Iwona Makurat


28. Sziszkòwé złoto

czyta: Szczepan Makurat


29. Zemsta krôsniãtów

czyta: Aniela Makurat


30. Dwa królestwa

czyta: Mateusz Bullmann


31. Szczescé glupégò

czyta: Mateusz Bullmann


32. Ò złotim ptôchù i biôłim wilku

czyta: Bożena Labuda


33. Krëjamnosc zlotégò konia

czyta: Mateusz Bullmann


34. Nôprôwdzëwszi syn pòsobnikã tronu

czyta: Bożena Labuda


35. Jak Mack królóm pòmôgôł

czyta: Kazimierz Zorn


36. Czerwònobestré celã i królewiónka

czyta: Paulina Węsierska


37. Jak Czôrlińsczi-rabùsznik królã òstôł

czyta: Bożena Labuda


38. Zarzekłi lëdze, znija i czarë

czyta: Kazimierz Zorn


39. W gòscënie ù króla Kaszub

czyta: Bożena Labuda


40. Sztrądowi rabùsznicë i rzimsczi kardinôł

czyta: Kazimierz Zorn


41. Cud nad Swôrzewską Kãpą

czyta: Mateusz Bullmann


42. Piszczôłka królewsczégò swiniôrza

czyta: Bożena Labuda


43. W biôtkach z żelôznym wilka

czyta: Katarzyna Główczewska


44. Pòkrzésné perłë

czyta: Ewa Nowicka


45. Jak Żid stôł sã wiecznym wãdrã

czyta: Katarzyna Główczewska


46. Zwònë ze dna wëdostóné

czyta: Lucyna Radzimińska


47. Krzëżacczé szlachë na Kaszëbach

czyta: Katarzyna Główczewska


48. Trzej nieznajemny

czyta: Anna Dunst


49. Òksëwskô mòrzëczka

czyta: Katarzyna Główczewska


50. Jak malinczi spiéwôk kaszëbsczi do nieba sã dostôł

czyta: Lucyna Radzimińska