Bajki


Rok wydania: 2012

Najpiękniejsze bajki i baśnie kaszubskie. Część 2

1. Parobk i mëszka (Anna Łajming)

czyta: Rudi Schuberth


2. Pòwiôstka ò łasëcë i wieszczówce

czyta: Łukasz Grzędzicki


3. Diôbelsczi kam (Janusz Mamelski)

czyta: Danuta Pioch


4. Lës i wilk (Franciszek Sędzicki)

czyta: Jan Błaszkowski


5. Kaszëbsczé wësziwczi (Alojzy Nagel)

czyta: Krzysztof Skiba


6. Lëstownik i krôsniãta (Alojzy Nagel)

czyta: Maria Szefka


7. Cud nad Swôrzewską Kãpą

czyta: ks. Bogdan Głodowski


8. Skądka je sniég? (Alojzy Nagel)

czyta: Zdzisław Czucha


9. Rok i jegò czwòro dzecy (Alojzy Nagel)

czyta: Justyna Piekarska


10. Mądri òwczôrz (Stefan Ramułt)

czyta: Roman Drzeżdżon


11. Subisłôw i Damroka (Alojzy Nagel)

czyta: Damroka Kwidzińska


12. Mądri swiôdk (Franciszek Sędzicki)

czyta: Sławomir Bronk


13. Szczëka i òkùnk (Alojzy Nagel)

czyta: Angelika Cichocka


14. Sprawiedlëwi rozdzelënk (Franciszek Sędzicki)

czyta: Darek Majkowski


(nagranie niedostępne) Pobierz tekst
15. Wanoga sztërzech kómpanów

czyta: Magdalena Kropidłowska


16. Zatopiony Hél (Janusz Mamelski)

czyta: Stefan Richert


17. Alfabét (Alojzy Nagel)

czyta: Dominik Sowa