Bajki


Rok wydania: 2015

Balbina z IVB

1. Nazéwóm sã Balbina (abò ò ùżiwanim wiôldżi lëtrë)

czyta: Magdalena Kropidłowska


2. Znôwù mùszã chòdzëc do szkòłë (abò ò szrëwòtanim direktorsczich zãbów)

czyta: Danuta Pioch


3. Zakłôdómë nową zrzesz (abò ò spòsobach rozgòrzeniô Wastë Szpektora)

czyta: Bożena Labuda


4. Knôpi sã sztridëją (abò ò widzałim kibicu fùsbalë)

czyta: Edyta Jankowska-Giermek


5. Jem ùtarkła doma w snôżi zëmòwi dzéń (abò ò ôrtach gòrzeniô chòri òsobë)

czyta: Lucyna Sorn


6. Jô móm jiwer z bratã (abò ò dobiwanim kòntinentów na globùsu)

czyta: Janusz Mamelski


7. Paùel mô jiwer z przecygnienim (abò ò diplomaticznym rozrzesziwanim sztridów)

czyta: Iwona Makurat


8. Spòtikóm Barbôrkã (abò ò retanim niewdzãcznégò Brata)

czyta: Paweł Wittbrodt


9. Dzysô móm ùrodzënë (abò ò kùńszce kònwersacji z trzëlatnym dzeckã)

czyta: Magdalena Kropidłowska


10. W kùńcu mómë latné ferie (abò ò adresowanim kôrtków do Drëchów)

czyta: Tatiana Slowi